Uslovi korišćenja

UVOD 

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa ŽMK od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za ŽMK i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom ŽMK i korisnik ne dogovore drugačije.

Delovi Uslova korišćenja usluga i servisa sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi korisnika primeniće se samo na označenu grupu.

Mi cenimo vašu privatnost i veoma ozbiljno pristupamo bezbednosti i zaštiti podataka o ličnosti. Sigurnost i pravilna upotreba podataka o ličnosti od izuzetnog su značaja kako za naše korisnike, tako i za ŽMK (Ladybug d.o.o. Beograd). Zbog toga je veoma važno da razumete na koji način i zašto obrađujemo podatke o ličnosti. 

Ovim Obaveštenjem o privatnosti želimo da vas informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način ih obrađujemo i u koje svrhe ih upotrebljavamo. Takođe, želimo da vam objasnimo i ukažemo na prava koja imate u pogledu vaših podataka o ličnosti, kao i da vas uputimo u to kako ta prava možete da ostvarite.

Obaveštenje je neraskidivo povezano sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga. Ono ne reguliše prava i obaveze, već ima za cilj da vas uputi u to koje lične podatke obrađujemo, a u vezi s pružanjem usluga i prodaje roba, zašto i kako ih obrađujemo, uključujući i to kada podatke moramo da prosledimo trećoj strani.

Molimo vas da obratite pažnju na to da se Obaveštenje odnosi na obradu vaših podataka o ličnosti kada koristite bilo koji od ŽMK proizvoda ili usluga, veb-stranice, kao i bilo koji naš proizvod i uslugu koju nudimo zajedno s našim partnerima, a koji ne sadrže posebna obaveštenja niti link ka ovom obaveštenju.

U ime Ladybug d.o.o Beograd, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših posetilaca sajta ili kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Ladybug d.o.o. Beograd (i poslovni partneri) zakonski su obavezani i odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

KORIŠĆENJU SAJTA www.zenamajkakraljica.com

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise.

Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima (sem ako niste prethodno dobili pisanu saglasnost od Ladybug d.o.o. koji je vlasnik sajta www.zenamajkakraljica.com ).

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Ladybug d.o.o. zadržava pravo da ovakav materijal uklone sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama u vezi za istim.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.

Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Stranice www.zenamajkakraljica.com  sajta možete koristiti informativno i u svrhu zabave, kao i za kupovinu sve robe koja je na sajtu objavljena. 

Sajt www.zenamajkakraljica.com je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Ladybug d.o.o. Beograd.

U slučaju bilo kakvih drugih pitanja ili problema, obratite se na mejl pisimi@zmk.rs 

INTERNET PRODAJNO MESTO WWW.ZENAMAJKAKRALJICA.COM

Internet prodajno mesto www.zenamajkakraljica.com vlasništvo je Ladybug d.o.o. Beograd.

Ladybug d.o.o. Beograd vam daje mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu.

Na sajtu, kao i u e-shopu, možete detaljno pregledati sadržaj i ponudu, bez prethodne registracije, a kao registrovan posetilac i ostavljati komentare, bez obaveze da nešto kupite. Takođe, polja u okviru registracije nisu sva obavezna, tako da kompletnost prijavnog formulara ne utiče na samu registraciju korisnika. 

Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja - zabranjena je.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko ŽMK prodajne internet stranice www.zenamajkakraljica.com smatra se prodajom na daljinu. 

Robu koju poručite na ŽMK sajtu možete platiti pouzećem, uplatnicom, karticom ili kao pravno lice.

Kupljena roba, biće isporučena u roku od 3 do 15 radnih dana (u zavisnosti od stanja robe i njene raspoloživosti, s obzirom da se radi uglavnom o ručnom radu) I to putem kurirski službi na račun kupca (sem ako nije drugačije definisano pored datog proizvoda).

Kupac koji potvrdi kupovinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe.

Cena robe je izražena je uz svaki artikl. Cena isporuke nije uračunata u cenu robe. 

Cenovni benefiti i prodajni podsticaji (akcijska prodaja) obavlju se u skladu sa uslovima objavljenim na www.zenamajkakraljica.com.

Kupac ima pravo na odustanak od kupovine u roku od 2 dana ili duže ako je donešena takva odluka. Troškove povraćaja robe snosi kupac.

Kupac ima pravo na reklamaciju koji se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Za porudžbine iz inostranstva troškove isporuke, carinjenja i špedicije troškove snosi kupac.

Za porudžbine iz inostranstva u slučaju odustanka od kupovine, teret troškova povraćaja robe trgovcu snosi kupac. 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje hpp intergrator Corvus Pay, kao i Banca Intesa ad Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI SA NEWSLETTER LISTE

Ladybug d.o.o. Beograd se stara o Vašim podacima o ličnosti sa najvišim mogućim stepenom pažnje i to u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

Zarad efikasne, brze i moderne komunikacije Ladybug d.o.o. Beograd, kao vlasnik www.zenamajkakraljica.com sajta vodi i koristi mailing liste putem kojih šalje e-mail poruke (newsletters) svim prijavljenim korisnicima. Upotreba mailing liste podrazumeva obradu podataka o ličnosti. Kako bi se uspešno vodio i planirao direktni marketing, nudili novi proizvodi, kako bi posetioci i kupci proizvoda bili obavešteni o novitetima i aktuelnostima vrši se obrada podatka o ličnosti: e-mail adrese. 

Ladybug d.o.o. Beograd je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade. Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem zarad formiranja relevantne baze podataka za ŽMK koja služi, efikasnoj, brzoj i modernoj komunikaciju i navedeno predstavlja svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti. 

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. 

Smatra se da je davanje Vaše e-mail adrese (unošenje i slanje iste u formu na www.zenamajkrakraljica.com) predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom ste dali pristanak za obradu podataka o ličnosti. 

Radi otklanjanja svake sumnje, davanjem Vaše e-mail adrese (unošenjem i slanjem iste u formu na sajtu) potvrđujete da ste prethodno upoznati i da ste saglasni sa ovim obaveštenjem. 

Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Ladybug d.o.o. Beograd i jedina su koja imaju ovlašćenje za obradu navedenih podataka.

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku posle čega Ladybug d.o.o. Beograd briše sve Vaše podatke o ličnosti, zatim će Vaša adresa biti uklonjena sa mailing liste i više nećete dobijati e-mail poruke bliže opisane u ovom obaveštenju. 

Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Izjava o konverziji u slučaju druge valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji.

Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

"Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu."

Povraćaj sredstava

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

"U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [upisati IME_PRODAJNOG_MESTA] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice".

 

Sve odgovore i informacije po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem Vaših pitanja na e-mail adresu pisimi@zmk.rs.

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Uslovi korišćenja/Politika o kolačićima